Tällä hakemuksella voit hakea alennettua hintaa paikan päällä järjestettävälle kurssille TAI verkkokurssille. Täytä hakemus tarkasti ja vastaa kysymyksiin.
Muista painaa LÄHETÄ-painiketta lomakkeen lopussa, muuten hakemuksesi ei tule perille.
HAE TÄSTÄ
 
Haetko alennettua hintaa *


 
Jos haet paikan päällä järjestettävälle kurssille, mille kurssille haet?

Kirjoita kurssin päivämäärä.
 
Etu- ja sukunimi? *

 
Katuosoite? *

 
Postinumero ja -toimipaikka? *

 
Syntymäaika?

Muodossa pp.kk.vv
 
Puhelinnumero? *

 
Yritys ja y-tunnus?

Täytä VAIN, jos haluat, että lasku osoitetaan yrityksellesi.
 
Mikä oheisista olisi kurssille sopiva hinta, jonka kykenisit maksamaan? *

Valitse 1 vaihtoehto.

 
Millä tavoin haluaisit meidän lähettävän sinulle laskun kurssista? *


 
Millaisessa elämäntilanteessa olet tällä hetkellä? *

Kerro hieman lisätietoja itsestäsi ja elämästäsi sekä elämäntilanteestasi.
 
Miksi haluaisit pääsyn kurssille alennetulla hinnalla? *

Kerro hieman syitä siihen, miksi haet pääsyä kurssille alennetulla hinnalla.
 
Haluatko antaa meille lisätietoja tai kysyä lisää?

 
Hakiessani kurssille hyväksyn kurssiehdot? *

Kurssimaksu

Sitoudun maksamaan valitsemani kurssimaksun, mikäli hakemukseni kurssille valitsemallani summalla hyväksytään. 


Verkkokurssi

Kurssi on henkilökohtainen hankinta, ei kaupalliseen tai julkiseen käyttöön. Mikäli useampi henkilö osallistuu kurssille esimerkiksi yhteisöissä, kurssi tulee hankkia jokaiselle kurssilaiselle erikseen. Kurssihinta on yksilöhinta. Mikäli hankit kurssin verkkokurssina, olet vastuussa tilauksestasi eikä sitä voida perua, palauttaa tai vaihtaa. Avaamattoman fyysisen tuotteen voi palauttaa kauppaan, mutta digitaalista tuotetta ostettaessa 'tuote' avataan sinä hetkenä, kun se on tilattu. Tilaamalla hyväksyt nämä ehdot.


Kurssimateriaali

Kaikki oikeudet kurssimateriaaliin kuuluvat SIELUKIRJOITTAMINEN®:lle. Kurssimateriaalien osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Niiden muuttaminen, kopioiminen, jäljentäminen, julkaiseminen, lataaminen, lähettäminen, välittäminen, kääntäminen, myyminen, johdannaisten töiden luominen, hyödyntäminen tai muun kurssitiedon levittäminen missään muodossa (myöskään sähköpostitse tai muiden sähköisten välineiden avulla) on ehdottomasti kielletty. Kurssi hankitaan aina yksilölle, ei ryhmälle tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Kurssi perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen. Täten se ei edusta absoluuttista totuutta tai väitä näkemyksien olevan ainoita oikeita.

Vaikka SIELUKIRJOITTAMINEN® pyrkiikin kaikessa materiaalissaan ehdottomaan tarkkuuteen, se ei ota vastuuta sisällössä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

Sisältö ei välttämättä täysin vastaa kurssilaisen tilannetta ja täten kurssilaisen tulee muuttaa käyttötapoja ja suosituksia parhaiten katsomallaan tavalla. Kurssi sisältää viitteellistä tietoa, joten harkinnanvaraisuus on suotavaa.


Kurssilaisen vastuu

Kurssilainen kuuntelee ja lukee annettuja ohjeita sekä käyttää tietoa parhaaksi katsomallaan tavalla ja omalla vastuullaan. SIELUKIRJOITTAMINEN® ei ole vastuussa siitä, mitä kurssilainen tekee tai jättää tekemättä ja millä tavalla kurssilainen menetelmää käyttää tai on käyttämättä. Kurssilainen on itse vastuussa omista tekemisistään ja aktiivisuudestaan, osallistumisestaan ja edistymisestään, ohjeiden ja suositusten noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä.

Kurssilainen käyttää SIELUKIRJOITTAMINEN®-menetelmää ilman nimenomaista takuuta tai lupausta mistään tietystä lopputuloksesta. Kurssilainen ymmärtää, että tulokset ovat riippuvaisia muun muassa hänen omista lähtökohdistaan, henkisestä voinnistaan ja tilanteestaan, fyysisestä kunnostaan, mielialastaan ja ympäristötekijöistään eikä SIELUKIRJOITTAMINEN® näin ollen voi antaa ehdotonta lupausta kurssilaisten menestymisestä tai odotusten täyttymisestä kurssin aikana tai sen jälkeen.

Kurssilainen ymmärtää, ettei SIELUKIRJOITTAMINEN®-prosessi ole terapiaa vaan se tarjoaa tavan, harkitun prosessin, ottaa yhteyttä alitajuiseen puoleen itsessämme. Kurssilainen on itse vastuussa omista terapioistaan ja hoidoistaan, joihin SIELUKIRJOITTAMINEN® ei voi olla osallisena muuten kuin tarjoten itsekasvua tukevan menetelmän, jonka ensisijainen tarkoitus on avata alitajuista osaa Sielukirjoittamisen keinoin.

SIELUKIRJOITTAMINEN® on siis yksi menetelmistä, ihan kuten esimerkiksi mindfulness, erilaiset joogat tai meditaatiot. SIELUKIRJOITTAMINEN® ei anna psykologista neuvontaa.

SIELUKIRJOITTAMINEN® suosittelee prosessin tueksi terapeuttia, koulutettua ammattiauttajaa tai muuta alan ammattilaista etenkin, jos prosessi nostaa voimakkaita tunnetiloja ja niiden käsitteleminen yksin tuntuu ylivoimaiselta.

Alaikäisillä kurssille osallistujilla tulee olla huoltajan suostumus.


Hyvä huomioida...

SIELUKIRJOITTAMINEN® avaa tehokkaasti alitajuntaa. Kurssilainen ymmärtää, että prosessi voi toimia muutoksen käynnistävänä alkusysäyksenä, jolloin kurssilainen on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja terveytensä tukemisesta asianmukaisin keinoin, esimerkiksi tarvittaessa itselleen sopivan ammattiauttajan etsimisellä, vastaanotolle hakeutumisella ja lepäämisellä, hyvällä ravinnolla ja terveellisillä elintavoilla.

SIELUKIRJOITTAMINEN® on menetelmä, joka pyrkii optimaaliseen lopputulokseen, muttei voi luvata sitä kurssilaisten yksilöllisistä ja vaihtelevista lähtökohdista ja tarpeista johtuen. Vaikka SIELUKIRJOITTAMINEN®-prosessi on tehokas ja menestyksekkäästi käytössä monilla, ei se takaa, että kaikki kurssilaiset pääsisivät sen avulla haluamaansa tavoitteeseen haluamassaan aikataulussa. Vaikka kurssi on toteutettu niin, että kurssilainen saa siitä parhaan hyödyn, SIELUKIRJOITTAMINEN® ei voi taata, että tuloksia syntyy ehdotetuilla suosituksilla, ideoilla tai menetelmillä. Mikään sanottu ei toimi takuuna saavutetuista tuloksista.

Ajankohtaiset kurssiehdot näet täällä: http://www.sielukirjoittaminen.fi/kurssiehdot.html

     
Kiitos kun täytit tämän typeformin
Luo nyt omasi — se on ilmaista, helppoa & kaunista
Luo oma <strong>typeformisi</strong>
Palvelun tarjoaa Typeform